زنان نيمي از جامعه انسانی را تشكيل مي دهند .

امروزه در همه جوامع نقش و جايگاه انساني زن بعنوان یکی از ارکان  و محورهای توسعه پذيرفته شده است. زنان به عنوان اولين عاملين انتقال ارزشها ، هنجارها ، فرهنگ ،‌آداب و رسوم و سنتها مطرح مي باشند. از دیدگاه اسلام زن و خانواده سنگ بنای اصلی ساختار اجتماعی جامعه محسوب می شوند.  زنان به دلیل ایفای نقشهای متعدد عامل اساسی ثبات و سلامت خانواده و جامعه بشمار می آیند.

 بسیاری از عوامل بیولوژیکی،اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و اقتصادی وضعیت سلامت زنان را تحت تأثیر قرار می دهد.

از طرفی زنان نسبت به مردان به دلایل فیزیولوژیک همانند دوران بارداری، شیردهی و نیز یائسگی شانس بیشتری برای ابتلا به بیماریها و ناتوانیها دارند لذا رویکردی مبتنی بر شواهد جهت مدیریت مسائل مرتبط با بهداشت باروری، سلامت سالمندی بانوان، کنترل بیماریهای قابل انتقال و نیز بیماریهای غیر قابل انتقال در آنها احساس می شود.

زنان در مقایسه با مردان آسیب‌پذیرترند و این فقط به خاطر تفاوت جنسی آنها نیست، بلکه به این دلیل است که زنان هم مسئولیت خانه را برعهده دارند و هم مسئولیت محیط کار و از آن‌جایی‌که محیط‌های کار بیشتر مردانه هستند، کمتر موقعیت زنان در آنها لحاظ شده است.