اهداف کمرو برای حضور در نمایشگاه را می توان در چند مورد زیر خلاصه نمود:

بازاریابی  و جذب مشتری: در نمایشگاهی که مشتری کمرو از آن بازدید می کند و یا در آن حضور دارد، حضور ما باعث می شود مشتری کمرو را پیدا کند، بسته به نوع حضور  به

ما جذب شود و مقدمات فروش  فراهم شود و یا در همان جا فروش صورت گیرد.

برند سازی: گاهی اوقات کمرو در نمایشگاه مستقیما مشتری پیدا نمی کند، بلکه حضور کمرو ، پوشش خبری و تبلیغی این حضور باعث می شود که نام کمرو و یا محصولاتمان در ذهن افکار عموم و یا یک قشر خاص جا بیافتد و تبدیل به یک برند تجاری (Brand) گردد.

نمایش توانمندی یا سرمایه کمرو به رقبا: مواقع شما در یک نمایشگاه شرکت می کنیم و یا حامی (sponser) یک همایش یا نمایشگاه می شویم که در فضای رقابتی، بتوانیم عرض اندامی کنید.

ارتباط با مشتریان قبلی:  برخی موارد ، حسن شرکت در یک نمایشگاه آن است که ما مشتریان قبلی خود را در یک فضای متفاوت می بینیم و می توانیم رابطه تجاری خود با آنها را بازخوانی کنیم.